اطلاعیه قعطی سامانه های الکترونیکی دانشگاه به دلیل تعمیرات

 

بدینوسیله به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجویان می رساند کلیه سامانه های الکترونیکی دانشگاه به دلیل تعمیرات از ساعت 09:00 الی 13:00 روز پنجشنبه مورخ 1402/08/11  از دسترس خارج خواهد شد.

 

 روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان