اطلاعیه متقاضی وام دانشجویی در نیمسال دوم تحصیلی 402-401

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام در  نیمسال دوم تحصیلی 402-401

 

بدینوسیله، به اطلاع میرساند دانشجویان محترم ورودی و 99 و 400 و 401متقاضی وام در نیمسال دوم تحصیلی 402-401 که در سیستم صندوق رفاه دارای پرونده  و ضامن میباشند میتواننددرخواست وام تحصیلی و شهریه خود را از تاریخ1401/12/20لغایت 02/10 /1402در سیستم صندوق رفاه به آدرس https://refah.swf.ir ثبت نمایند( با نام کاربری کد ملی وعبارت رمز فراموش وارد نموده  و وارد پروتال شوند و درخواست خود را ثبت نمایند .و دانشجویانیکه برای اولین بار متقاضی وام می باشند وارد سایت شوند ثبت نام نمایند و مدارک ضامن ( سند تعهد محضری – حکم کارگزینی –نامه کسر از حقوق برای ورودیهای 400 به بعد تا مبلغ 30میلیون تومان )  بارگذاری نموده و شماره حساب بانک تجارت خودرادر سیستم  ثبت نمایندودرخواست وام تا تاریخ اعلام شده ثبت نمایند و (اصل سند تعهد محضری و نامه کسر ازحقوق – کپی حکم کارگزینی ضامن کپی کارت دانشجویی و کپی کارت ملی و شناسنامه خود را) تاتاریخ 1402/02/12تحویل اداره رفاه دهند.  تاریخ اعلام شده تمدید نمیگردد. 

  

 

دانشجویان محترم می­توانند در صورت هرگونه سوال و ابهام، به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه باشماره03441522032  تماس حاصل نمایند.

 

نمونه فرم سند تعهدنامه دانشجویی

 

امور دانشجویی دانشگاه