اطلاعیه مربوط به درس کارآموزی تابستان94 (مهندسی مکانیک)

 اطلاعیه مربوط به درس کارآموزی تابستان 94

دانشجویان کارشناسی ارشد که در ترم پنجم پایان نامه را اخذ نموده اند حتما باید فرم تمدید سنوات را از لینک ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل، به دفتر بخش تحویل دهند

فرم تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد

 

گروه ارائه شده 22 در کلیه دروس به صورت رزرو می باشد. درصورتیکه دانشجویی به هر دلیل در گروههای اصلی نتواند ثبت نام کند میتواند در این گروه ثبت نام نموده و با بررسی بخش در صورت وجود ظرفیت به گروههای اصلی منتقل می شود. در غیر اینصورت ثبت نام آنها قطعی نخواهد بود.

——————————————————————————————–

 پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(سیالات) 26 الی 28 آذر 92

پروپوزال دانشجویان ارشد

فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان ارشد

——————————————————————————————

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مکانیک متقاضی اخذ درس کاراموزی در تابستان 92

——————————————————————————————

1- انتخاب دروس و رعایت پیش نیازها بایستی طبق دستورالعمل دروس هر رشته – گرایش (جدول جامداتجدول سیالاتجدول مکانیک ) انجام شود و مسئولیت رعایت آن بعهده دانشجو می باشد.

2-  با وجودی که دانشجویان مکانیک ورودی 89 و بعد بدون گرایش می باشند، بایستی در انتخاب 15 واحد دروس انتخابی  الزاما به یکی از خوشه های جامدات( جدول 1-5) یا حرارت و سیالات (جدول 5-5) مراجعه نموده و تا انتهای تحصیل به آن مقید بمانند.

3- علاوه بر دروس اختیاری که در جدول هر گرایش ذکر شده، دانشجو می تواند دروس آمار و احتمالات مهندسی(2واحد) و الکترونیک کاربردی(3واحد) یا دروس سایر رشته های مهندسی (بشرط تایید بخش) را انتخاب نماید.

—————————————————————————————–

توجه:

پیش نیاز درس انتقال حرارت 1 درس ترمودینامیک 2 و همنیاز آن درس مکانیک سیالات 2 می باشد. در صورت عدم رعایت، درس فوق پذیرفته نمی شود

—————————————————————————————–

دانشجویانی که نمره درس کاراموزی آنها تاکنون ثبت نگردیده است هرچه سریعتر به دفتر بخش مراجعه نمایند. در غیر اینصورت عواقب آن بعهده دانشجو می باشد

——————————————————————————————

دانشجویانی که درس مکاترونیک را گذرانیده اند نمی توانند درس الکترونیک کاربردی را اخذ نمایند

——————————————————————————————

دروس پلاسیسیته و مکاترونیک بعنوان دروس اختیاری محسوب می گردند

——————————————————————————————

اخذ همزمان کارآموزی 1و2 مجاز نمی باشد

——————————————————————————————

برای دانشجویان ترم آخر دروس پیشنیاز، همنیاز نمی گردد