اطلاعیه مهم/آخرین مهلت اخد معافیت تحصیلی برای دانشجویان

دانشجویانی که تاکنون موفق به اخذ معافیت تحصیلی خود از سازمان وظیفه عمومی نشده اند فقط تا روز چهارشنبه 1397/09/21 مهلت دارند به آموزش دانشگاه مراجعه نموده و نسبت به اخذ گواهی معافیت تحصیلی اقدام نمایند.