اطلاعیه های فرهنگی

دانشجویان محترم :

  • جهت تکمیل فرم پایش و سنجش علایق و توانمندیها به پرتال دانشجویی منوی شخصی مراجعه فرمایید.
  • در صورت تمایل جهت عضویت در تشکل های دانشجویی اعم از انجمن اسلامی، جامعه اسلامی،بسیج دانشجویی،کانون های فرهنگی و هنری به پرتال دانشجویی منوی معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
  • جهت آشنایی با دانشگاه صنعتی سیرجان به سایت دانشگاه صنعتی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت واحدهای تابعه ، راهنمای نودانشجویان مراجعه فرمایید.