«اطلاعیه کمیسیون موارد خاص»

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1402-1403 به هر دلیلی(مشروطی بیش از حد مجاز – اتمام سنوات تحصیلی) نیاز به داشتن مجوز برای ادامه تحصیل و سنوات تحصیلی از شورای موارد خاص را دارند، می رساند با توجه تشکیل جلسه شورای موارد خاص دانشگاه در هفته جاری، در اسرع وقت نسبت به درخواست و ارسال مدارک مورد نیاز در سامانه جامع امور دانشجویان( سجاد) اقدام نمایند.

امورآموزشی دانشگاه