• صفحه نخست
  • اخبار
  • اعضای محترم هیئت علمی خانواده معزز شهیدان(همسر، فرزندان، والدین، برادر و خواهرشهید)، جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آنها

اعضای محترم هیئت علمی خانواده معزز شهیدان(همسر، فرزندان، والدین، برادر و خواهرشهید)، جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آنها

اعضای محترم هیئت علمی خانواده معزز شهیدان(همسر، فرزندان، والدین، برادر و خواهرشهید)، جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آنها جهت تکمیل اطلاعات خود تا تاریخ 20 / 07 / 1401 به اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه مراجعه فرمایند.

 

اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه