اقدامات امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس

اقدامات امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، روز شنبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۸ پس از اعلام اولین مورد مشکوک کرونا ویروس، جلسه بحران امور دانشجویی با حضور معاونت محترم دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، رئیس اداره تربیت بدنی و رئیس مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید تمام اقدامات پیشگیرانه در خصوص شیوع کرونا ویروس انجام گردد.

اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱-ارتباط تنگاتنگ با کارشناسان اداره بهداشت شهرستان سیرجان

۲-تهیه بروشور روش های پیشگیری و توزیع بین دانشگاهیان دانشگاه واطلاع رسانی از طریق سیستم اتوماسیون اداری ونصب بر روی تابلو اعلانات سراهای دانشجویی دانشگاه

۳-بازدید از سلف سرویس و آشپزخانه  وتهیه محلول ضدعفونی کننده به منظور ضد عفونی سطوح و ارائه آموزش های لازم در مورد طبخ و تهیه مواد غذایی  و دستور العمل گندزدایی سبزیجات

۴-ارتباط مداوم با دانشکده علوم پزشکی سیرجان

۵- حضور مداوم مسئولین دانشجویی  دانشگاه در سراهای دانشجویی

۶- حضور کارشناس  بهداشت در سراهای دانشجویی به جهت ارائه خدمات مشاوره و آموزشی به دانشجویان

۷- پایش وضعیت سلامت دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

۸-خرید مواد ضدعفونی کننده دست و توزیع در میان دانشگاهیان دانشگاه

۹-خرید مواد ضد عفونی کننده سطوح و استفاده در کلیه محیط های دانشگاه

۱۰-تعطیلی مراکز ورزشی از روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۸ تا اطلاع ثانوی

۱۱-تعطیلی سراهای دانشجویی از روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۸ و اقدام به ضد عفونی کردن کلیه سطوح در این سراها

۱۲-تعطیلی سلف سرویس دانشجویی از روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۸ و اقدام به ضدعفونی کردن کلیه سالنهای غذا خوری، آشپزخانه و انبارها

۱۳- لغو غذاهای انتخاب شده دانشجویان و عودت مبالغ غذاها به حساب دانشجویان