اقدامات امور دانشجویی در خصوص پیشگییری از بیماری کرونا ویروس

اقدامات امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، روز شنبه مورخ 3/12/1398 پس از اعلام اولین مورد مشکوک کرونا ویروس، جلسه بحران امور دانشجویی با حضور معاونت محترم دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، رئیس اداره تربیت بدنی و رئیس مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید تمام اقدامات پیشگیرانه در خصوص شیوع کرونا ویروس انجام گردد.

اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل اعلام میگردد:

1-ارتباط تنگاتنگ با کارشناسان اداره بهداشت شهرستان سیرجان

2-تهیه بروشور روش های پیشگیری و توزیع بین دانشگاهیان دانشگاه واطلاع رسانی از طریق سیستم اتوماسیون اداری ونصب بر روی تابلو اعلانات سراهای دانشجویی دانشگاه

3-بازدید از سلف سرویس و آشپزخانه  وتهیه محلول ضدعفونی کننده به منظور ضد عفونی سطوح و ارائه آموزش های لازم در مورد طبخ و تهیه مواد غذایی  و دستور العمل گندزدایی سبزیجات

4-ارتباط مداوم با دانشکده علوم پزشکی سیرجان

5- حضور مداوم مسئولین دانشجویی  دانشگاه در سراهای دانشجویی

6- حضور کارشناس  بهداشت در سراهای دانشجویی به جهت ارائه خدمات مشاوره و آموزشی به دانشجویان

7- پایش وضعیت سلامت دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

8-خرید مواد ضدعفونی کننده دست و توزیع در میان دانشگاهیان دانشگاه

9-خرید مواد ضد عفونی کننده سطوح و استفاده در کلیه محیط های دانشگاه

10-تعطیلی مراکز ورزشی از روز یکشنبه مورخ 4/12/98 تا اطلاع ثانوی

11-تعطیلی سراهای دانشجویی از روز یکشنبه مورخ 4/12/98 و اقدام به ضد عفونی کردن کلیه سطوح در این سراها

12-تعطیلی سلف سرویس دانشجویی از روز یکشنبه مورخ 4/12/98 و اقدام به ضدعفونی کردن کلیه سالنهای غذا خوری، آشپزخانه و انبارها

13- لغو غذاهای انتخاب شده دانشجویان و عودت مبالغ غذاها به حساب دانشجویان