المپیاد فرهنگی _ ورزشی دانشجویان پسر بین الملل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از اداره تربیت بدنی دانشگاه، المپیاد فرهنگی _ ورزشی دانشجویان پسر و دختر بین الملل از تاریخ 1401/06/06 لغایت 1401/06/15 در رشته های فوتسال، دومیدانی، شنا، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون و شطرنج برگزار می گردد، لذا دانشجویان می بایست از تاریخ1401/06/01 لغایت 1401/06/05 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

راههای ارتباطی جهت پاسخگویی:

با شماره گیری03441522084 تلفن مستقیم اداره تربیت بدنی دانشگاه

آدرس ایمیل :       alirezagolzariag@gmail.com

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان