امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی سیرجان و موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل گهر سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان و موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه سیرجان روز دوشنبه دوم مهرماه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. از مفاد این تفاهم نامه می توان به همکاری جهت ارتقای مهارت دانشجویان و کارکنان دانشگاه در زمینه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار اشاره نمود