انتخابات (لطفا کلیک نمایید)

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم عضو تشکیلات تشکل انجمن اسلامی می رساند جهت شرکت در انتخابات به پرتال دانشجویی منوی معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت رای گیری الکترونیکی مراجعه نموده و کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نمایند لازم به ذکر است فقط دانشجویان عضو تشکیلات این تشکل می توانند دراین انتخابات شرکت نمایند.

تاریخ انتخابات:   19 و 20 تیرماه    ساعت 8 الی 14