انتخابات مجازی تشکل های دانشجویی (کلیک نمائید)

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در کانون های فرهنگی و هنری و مذهبی می رساند با توجه به اینکه این انتخابات بصورت مجازی برگزار می گردد لذا جهت کاندیداتوری به پرتال دانشجویی منوی معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت رای گیری الکترونیکی مراجعه فرمایید.ضمنا کلیه دانشجویان اعم از کاندیداها و اعضاء رای دهنده باید در پرتال دانشجویی منوی معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت عضویت تشکل های دانشجویی عضو شوند در غیر اینصورت مجاز به شرکت در انتخابات نمی شوند.

تاریخ ثبت نام : 1399/07/08 لغایت   1399/07/15

تاریخ انتخابات :1399/07/25

شرایط کاندیداتوری:

الف) حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند ( به استثنای مقاطع تحصیلات تکمیلی)

 ب) تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجو باشند.

ج) دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند.

د) محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشند.

هـ) عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل‌های اسلامی، شوراهای صنفی دانشجویان، مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای مدیران انجمن‌های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند.

و) عضو شورای مرکزی سایر کانون‌های فرهنگی دانشگاه نباشند.

کانون های فعال دانشگاه

1- کانون قرآن و عترت 2-  کانون هلال احمر  3- کانون هنر 4- کانون مدیریت سبز

جهت مطالعه آیین نامه کانون های فرهنگی به لینک زیر مراجعه نمایید.

آیین نامه  کانون های فرهنگی