انتخاب رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مجمع انتخابات هیات ورزش‌های دانشگاهی استان کرمان با حضور هادی بشیریان دبیر کل فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های استان، نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان، نماینده ورزشکاران، نماینده مربیان و بقیه اعضاء مجمع در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار و دکتر محمد رضا سیف الدینی مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان با کسب 13 رای به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان انتخاب شد.