دانشگاه صنعتی سیرجان

hhh 1 - انتخاب طرح پژوهشی دکتر غنی زاده در شمار طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

انتخاب طرح پژوهشی دکتر غنی زاده در شمار طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

برای دانلود کتابچه طرح ها از سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری اینجا کلیک کنید