• صفحه نخست
  • اخبار
  • انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان در مجله Science در سال میلادی 2024

انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان در مجله Science در سال میلادی 2024

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  به نقل از مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان جناب آقای دکتر حسین یاراحمدی موفق به انتشار مقاله ای در مجله Science با ضریب تاثیر پنج ساله 54.5 در سال میلادی 2024 شده است. موضوع این مقاله در زمینه مخاطرات زندگی دریایی در خلیج فارس به دلیل آلودگی های نفتی است.

Science یک مجله علمی چند رشته‌ای معتبر و محبوب است که توسط انجمن پیشرفت علم آمریکا (AAAS) منتشر می‌شود. این مجله موضوعات و زمینه‌های گسترده‌ای از جمله زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، اخترفیزیک، علوم محیطی و سایر رشته‌های علمی را پوشش می‌دهد. معروفیت این مجله به دلیل انتشار نتایج تحقیقات نوآورانه و کشف‌های علمی مهم است.

آدرس اینترنتی مقاله آقای دکتر یاراحمدی:

https://doi.org/10.1126/science.adn5624