• صفحه نخست
  • اخبار
  • انتصاب دکتر بهادر ابول پور به سمت سرپرست كارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

انتصاب دکتر بهادر ابول پور به سمت سرپرست كارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر علی محمودی نژاد رئیس محترم دانشگاه صنعتی سیرجان دکتر بهادر ابول پور به سمت سرپرست كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب گردید.

در این حکم آمده است:

نظر به تعهد سوابق ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم از تاريخ 1400/03/19 با حفظ سمت قبلي به سمت سرپرست كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب مي شويد. اميد است با توكل به خداوند سبحان و مد نظر قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در پيشبرد و تامين اهداف و ارتقاي توانمنديهاي دانشگاه و انجام مسئوليتهاي محوله موفق و مويد باشيد.

علی محمودی نژاد

رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان