انتصاب سرپرست اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

🖍️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدجواد محمودآبادی سرپرست دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر مهدی آخوندی زاده را به عنوان سرپرست اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه منصوب کرد.

📜 در بخشی از این حکم آمده است :

امید است با اتکال به خداوند متعال، اهتمام و ابتکار کافی و مؤثر خویش، در پیشبرد اهداف دانشگاه و انجام مسئولیت‌های محوله با رویکرد برنامه محوری و کیفیت‌گرایی موفق و پیروز باشید.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان