• صفحه نخست
  • اخبار
  • انعکاس خبر حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در هفته پژوهش و فن آوری در دانشگاه صنعتی سیرجان توسط صدا و سیمای مرکز کرمان

انعکاس خبر حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در هفته پژوهش و فن آوری در دانشگاه صنعتی سیرجان توسط صدا و سیمای مرکز کرمان

🔺انعکاس خبر حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در هفته پژوهش و فن آوری در دانشگاه صنعتی سیرجان توسط صدا و سیمای مرکز کرمان

💠روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان