اولین استارت آپ ویکند ایمنی

دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه به اطلاع و استحضار دانشجویان محترم میرساند، اولین استارت آپ ویکند ایمنی با حمایت مجتمع مس سرچشمه و چندین دانشگاه استانی و کشوری از 3 تا 5 مهرماه در محل مجتمع مس سرچشمه برگزار میگردد. از آنجائیکه دانشگاه صنعتی سیرجان جزو حامیان علمی و عملی این رویداد می باشد لذا از دانشجویان گرامی که علاقمند به ثبت نام هستند، خواهشمند است به آدرس اینترنتی رویداد مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. برخی از محورهای استارتاپ بشرح زیر می‌باشند:

آدرس سایت اینترنتی رویداد:

 https://safetystartup.nicico.com/

دانشجویان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه مراجعه نمایند.