اولین جشنواره کشوری صدای برتر سال99

در جهان امروز ارتباطات از تنوع فراوانی برخوردار است که هر یک می تواند سهم مهمی در تحقق اهداف فرهنگی جامعه و دانشگاه هم داشته باشد. البته این نوع تنوع هیچگاه نتوانسته جایگاه خطابه و قدرت کلام را به عنوان فن تحلیل و استدلال متزلزل نماید، به همین جهت است که در طول تاریخ یکی از بهترین شیوه های ارتباطی و طرح مسئله “بیان” بوده است.
اولین جشنواره کشوری صدای برتر سال توسط کانون هنرمندان صدای دانشگاه دامغان برگزار خواهد شد.

این جشنواره با هدف تقویت فضای پر نشاط و انگیزهِ فرهنگی و هنری در دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت علمی و تمام جامعه هنری کشور، توسعه و تقویت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری خصوصاً در کانو نهای فرهنگی هنری به منظور تربیت چند بعدی افراد، ایجاد بستری برای بروز و ظهور استعدادهای هنری و اجتماعی، شناسایی، معرفی، استفاده و تجلیل از نخبگان خلاق و توانمند در زمینه دکلمه، گویندگی، دوبله، گویندگی خبرو سخنوری و استعداد یابی و پرورش در فنون سخنوری برگزار می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

     روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان