اولین دوره آموزشی بسکتبال در دانشگاه برگزار شد

اولین دوره آموزشی بسکتبال ویژه دانشجویان با حضور آقای شهسواری داور ملی این رشته در سالن آمفی تئاتر مدیریت برگزار گردید