بازدید از شرکت جهان فولاد سیرجان ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه، کلیه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک که جهت بازدید از شرکت جهان فولاد سیرجان نام نویسی کرده اند، می بایست راس ساعت تعیین شده در روز یکشنبه 20 آذر ماه 1401 در دانشگاه حضور داشته باشند