• صفحه نخست
  • رویدادها
  • بازدید از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان به منظور آشنایی دانشجویان با اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی این مرکز

بازدید از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان به منظور آشنایی دانشجویان با اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی این مرکز

به اطلاع می رساند دانشجویان گرامی خانم و همچنین اعضای محترم هیات علمی جهت ثبت نام برای شرکت در بازدید ازمرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان مورخ پنج شنبه 1397/02/27 می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ  1397/02/26 به دفتر نمایندگی نیروی دریایی راهبردی واقع در طبقه همکف ساختمان کلاس های دانشگاه مراجعه فرمایند.

با تشکر

حوزه پژوهش و امور فناوری