بازدید اعضای هیات علمی از کارخانه فولاد تنبور سیرجان

اعضای هیات علمی حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سیرجان به اتفاق مدیریت مهندسی معکوس مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر در راستای ارائه خدمات در زمینه ساخت و تولید قطعات صنعتی  از کارخانه فولاد تنبور این مجتمع بازدید نمودند.