• صفحه نخست
  • اخبار
  • بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان از شرکت فرآورده های روغنی فریکو

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان از شرکت فرآورده های روغنی فریکو

به منظور انجام فعالیتهای علمی_تحقیقاتی با شرکت فریکو، نمایندگان گروه های آموزشی دانشگاه بازدیدی از این شرکت داشتند؛ که در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای بین شرکت و دانشگاه با اهداف مهم انجام فعالیتهای پژوهشی، تربیت نیروی متخصص شرکت، مهندسی معکوس قطعات و انجام پروژه های مورد نیاز شرکت در قالب پروژه های دانشجویی، منعقد گردد.