• صفحه نخست
  • اخبار
  • بازدید دکتر محمدرضا آهنچیان، مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید دکتر محمدرضا آهنچیان، مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف از دانشگاه صنعتی سیرجان

 

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف در دانشگاه صنعتی سیرجان حضور پیدا کردند. روز یکشنبه 1398/07/21 دکتر محمد رضا آهنچیان با حضور در دانشگاه صنعتی سیرجان ابتدا به همراه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه و برخی از مدیران حوزه آموزشی و پژوهشی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دیدن کردند. در ادامه نشستی با محوریت بررسی چالش ها، موانع و راهکارهای تدوین سرفصل دروس در محل دانشگاه برگزار شد. از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست می توان به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مهارتی و فرابرنامه ای اشاره نمود. دکتر محمدرضا آهنچیان بر فعالیت قانونمند دانشگاه در زمینه اجرای دقیق سرفصل های آموزشی صحه گذاشته و بر نقش کلیدی  برگزاری دوره های مهارتی بر هدایت شغلی دانشجویان تاکید کردند. گفتنی است دانشگاه صنعتی سیرجان در سال های اخیر فعالیت چشمگیری در زمینه برگزاری این دوره ها داشته است.