بازدید سرزده سرپرست دانشگاه از خوابگاه‌های دانشجویی

 

دکتر محمدجواد محمودآبادی به‌صورت سرزده از خوابگاه‌های دانشجویی پسران قائم (1) و (2)، خوابگاه‌های دختران بلوار صادقی و 5 طبقه بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت‌ماه 1401، دکتر محمدجواد محمودآبادی به همراه دکتر میثم آتش‌افروز مدیر امور دانشجویی با حضور در خوابگاه‌های دانشجویی، از نزدیک در جریان امور دانشجویان در خوابگاه‌ها قرار گرفتند.

تعدادی از دانشجویان در حاشیه این بازدید، با تشکر از اقدامات انجام‌شده در راستای فراهم نمودن فضای خوابگاهی، پیشنهاد‌ها و درخواست‌های خود را در جهت بهبود امکانات رفاهی خوابگاه ارائه کردند.

 در ادامه دکتر محمدجواد محمودآبادی از پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات ارائه‌شده از سوی دانشجویان استقبال نموده و خواستار پیگیری امور رفاهی و معیشتی دانشجویان شدند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان