• صفحه نخست
  • اخبار
  • بازدید مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه و مهندس سعيد رضايی، معاون مركز هیئت‌های امنا و هیئت‌های مميزه وزارت علوم از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه و مهندس سعيد رضايی، معاون مركز هیئت‌های امنا و هیئت‌های مميزه وزارت علوم از دانشگاه صنعتی سیرجان

☑️ بازدید مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه و مهندس سعيد رضايی، معاون مركز هیئت‌های امنا و هیئت‌های مميزه وزارت علوم از دانشگاه صنعتی سیرجان

 

✍️به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، روز چهارشنبه 25 خردادماه 1401 دکتر مهدی بیات مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه و مهندس سعید رضایی معاون مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هیئت‌رئیسه با حضور سرپرست دانشگاه جناب آقای دکتر محمدجواد محمودآبادی در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه شرکت کردند و سپس از بخش‌های مختلف دانشگاه صنعتی سیرجان شامل سلف‌سرویس، آزمایشگاه مرکزی، مجتمع کلاس‌های آموزشی، خوابگاه در حال تکمیل دانشجویی و خوابگاه قائم پسران بازدید نمودند. دیدار و صحبت با دانشجویان ساکن خوابگاه از برنامه‌های دیگر این بازدید بوده است.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان