• صفحه نخست
  • اخبار
  • بازدید گروه نظارت وارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید گروه نظارت وارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر رحیم صفری معاون مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه آقای مهندس حسین عبدی کارشناس دفتر مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید یک روزه خود در روز سه شنبه تاریخ اول تیر ماه 1400، بخش های مختلف دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند.

این گروه در بدو ورود به دانشگاه در نشست اعضای هیأت رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه شرکت و گزارش بخش های مختلف از جمله آموزشی و پژوهشی، اداری مالی، دانشجویی و فرهنگی را دریافت نمودند.

دکتر علی محمودی نژاد رئیس دانشگاه در این نشست ضمن خیر مقدم به گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، گزارش جامعی از فعالیت ها و نیازهای این دانشگاه را ارائه نمودند.

لازم به ذکر است گروه مذکور در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با جمعی از اعضای هیأت علمی، کارکنان و بخش های محتلف دانشگاه، مجتمع کلاس های آموزشی، آزمایشگاه ها، کارگاه ها و مجموعه های اداری را مورد بازدید قرار دادند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان