دانشگاه صنعتی سیرجان

Untitled 2 9 - برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی / روز دوم - گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی

برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی / روز دوم – گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی