• صفحه نخست
  • اطلاعیه ها
  • برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی / روز دوم – گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی

برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی / روز دوم – گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی