• صفحه نخست
  • اخبار
  • برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۰ در دانشگاه صنعتی سیرجان، گروه آزمایشی علوم تجربی

برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۰ در دانشگاه صنعتی سیرجان، گروه آزمایشی علوم تجربی

سومین روز برگزاری کنکور سراسری 1400 در دانشگاه صنعتی سیرجان، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استقرار پزشک و پرستار در طول آزمون و بررسی رعایت مسائل بهداشتی ‏محیط آزمون توسط نمایندگان دانشکده علوم پزشکی سیرجان از جمله موارد مهم انجام شده جهت برگزاری آزمون در ‏فضای سالم و بهداشتی بود.

لازم به ذکر است داوطلبان گروه زبان خارجه در روز شنبه 12 تیر به ‏رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.‏

گروه‌ آزمایشی «علوم تجربی»

جمعه 11 تیرماه 1400

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان*