برگزاری آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دانشگاه