• صفحه نخست
  • اخبار
  • برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

به اطلاع می رساند المپياد فرهنگی ورزشی دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور در تابستان سال جاری برگزار می گردد.

دانشجویان (دختر/پسر) متقاضی در هر رشته ورزشی حداکثر تا تاریخ 1401/03/18 به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (سرکار خانم محمودیان) مراجعه نمایند.

 

رشته های انفرادی

ردیف نام رشته
1 تنیس روی میز
2 بدمینتون
3 شنا
4 دوومیدانی
5 شطرنج

 

رشته های تیمی

ردیف نام رشته
1 فوتسال
2 والیبال