برگزاری اولین آزمون حضوری دانشگاه صنعتی سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، اولین آزمون حضوری این دانشگاه بعد از حدود دو سال و نیم به‌صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاریخ هفدهم فروردین‌ماه 1401 برگزار شد. آزمون محاسبات عددی با شرکت بیش از یک‌صد نفر از دانشجویان این دانشگاه در محل سالن شماره سه این دانشگاه برگزار شد. در این راستا، ریاست دانشگاه، آقای دکتر علی محمودی نژاد به همراه جمعی از مدیران این دانشگاه ضمن بازدید از نحوه برگزاری این آزمون، با جمعی از دانشجویان صحبت کرده و از نزدیک در جریان مشکلات مربوط به آغاز رسمی آموزش حضوری قرار گرفتند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان