برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، برگزاری بیست و ششمین المپیاد دانشجویانی 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن امتحانات دانشگاه با حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی و سایر دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور روز جمعه اول مرداد ماه 1400 برگزار شد.

 

نکته مهم

با توجه به شرایط همه گیری بیماری کوید ۱۹ و مشکلات رفت و آمد داوطلبان به حوزه امتحانی دانشگاه با هماهنگی بعمل آمده، داوطلبان می توانستند یکی از حوزه های ۵ گانه دانشگاه های (زاهدان، سیرجان، کرمان، بندر عباس و رفسنجان) را برای شرکت در آزمون بسته به محل سکونت و سهولت در دسترسی به حوزه انتخاب نمایند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان