برگزاری جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان کرمان

اولین جلسه از سومین دوره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان کرمان به ریاست رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان عصر سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان دانشگاه‌های استان کرمان از جمله سرکار خانم دکتر سعیده برزگر پاریزی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان حضور داشتند. دکتر حسین اکبری‌فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: حضور دانشجویان روح تازه‌ای به دانشگاه بخشیده از این رو کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و اعتبار دانشگاه به گروه‌های آموزشی است که دانشجویان بتوانند پرچم‌دار جامعه در صنعت، معدن و کشاورزی باشند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در زمینه برنامه‌ریزی‌های گروه‌های آموزشی مؤسسات آموزش‌ عالی به رسالت امروزی دانشگاه‌ها که حل مسائل جامعه و کارآفرینی تاکید کرد و خطاب به مدعوین گفت: برنامه‌ محوری در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، انجمن‌های علمی، نشریات، اردوهای علمی و شرکت در جشنواره‌ها در دستور کار داشته باشید تا در سطح کشور در عرصه‌های مختلف قابل عرضه باشد.

در ادامه این جلسه دکتر همایون بابایی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمان نیز به معرفی اعضای جدید شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پرداخت و سپس گزارشی از فعالیت‌ها و عملکردها حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی ارائه کرد. دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان به شیوه‌نامه‌های اجرایی و آیین نامه‌ها و همچنین شش کارگروه‌های تخصصی این حوزه اشاره کرد و افزود: مسائل آموزشی، نظارتی، پژوهشی، مالی و تمامی ایده‌ها در کارگروه‌ها مطرح و پیشنهادات بررسی و در جلسات هیأت استانی ارائه و مطرح می‌شود.