برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه صنعتی سیرجان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند دانشگاه صنعتی سیرجان قصد برگزاری دوره های آموزشی زیر را در دانشگاه صنعتی سیرجان دارد. لذا علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه واقع در طبقه همکف ساختمان مکانیک (آموزش) مراجعه نمایند.

1- دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار ARC GIS (دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 11:45 الی 13:15) – جلسه اول: دوشنبه 21 آبان

2- دوره آموزشی نرم افزار R ( شنبه ها ساعت 11:45 الی 13:15) – جلسه اول: شنبه 19 آبان

3- دوره آموزشی نرم افزار Civil 3D (ساعت کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد)

4- دوره آموزشی دستگاه توتال استیشن (ساعت کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد)

5- دوره آموزشی نرم افزار زی پرشین مقدماتی (یکشنبه ها ساعت 11:30 الی 13:30)

6- دوره آموزشی نرم افزار آردینو (چهارشنبه ها ساعت 15:30 الی 19:30)

7- دوره آموزشی نرم افزار کامسول (ساعت کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد)