• صفحه نخست
  • اخبار
  • کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی در محیط کار ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارگاه آشنایی با الزامات HSE در فضای های دانشجویی برگزار شد

کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی در محیط کار ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارگاه آشنایی با الزامات HSE در فضای های دانشجویی برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، روز چهارشنبه 29تیرماه 1401،به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه، کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی در محیط کار ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارگاه آشنایی با الزامات HSE در فضای های دانشجویی (ایمنی و بهداشت در اماکن دانشجویی از جمله خوابگاهها، غذا خوری ها و آشپزخانه ها) ویژه کارکنان سلف سرویس،خوابگاهها،نیروهای دفتر فنی و خدمات دانشگاه با تدریس دکتر میر محمد خلیلی پور لنگرودی عضو هیئت علمی دانشگاه در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.

 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان