• صفحه نخست
  • اخبار
  • به روزرسانی سامانه صندوق رفاه دانشجویان و ادامه ارائه خدمات پس از زمان به روزرسانی

به روزرسانی سامانه صندوق رفاه دانشجویان و ادامه ارائه خدمات پس از زمان به روزرسانی

به روزرسانی سامانه صندوق رفاه دانشجویان و ادامه ارائه خدمات پس از زمان به روزرسانی

به اطلاع مخاطبان محترم می رساند:

به منظور به روزرسانی اطلاعات و انتقال به سامانه جدید، سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان به همراه پرتال دانشجویی از تاریخ 06 بهمن 1401 به مدت 15 روز از دسترس خارج خواهد شد و در مدت مذکور کلیه عملیات مرتبط با پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی و ثبت اسکان و پرداخت اجاره بهاء به صورت موقت، متوقف و پس از انتقال کامل به سامانه جدید هرگونه عملیات جدید و یا ادامه اقدامات سامانه قبلی مانند تشکیل پرونده، ثبت درخواست خوابگاه، واریز اجاره بهاء، و پرداخت هرگونه بدهی صرفا از طریق سامانه یکپارچه خدمات رفاهی از سر گرفته خواهد شد.