«بیستم فروردین، روز ملی #فناوری_هسته‌ای گرامی‌باد»

دستیابی به دانش هسته‌ای یکی از نمونه‌های موید پیشرفت دانشمندان ایرانی است که درباره آن هیاهوی زیادی هم به راه افتاده اما علت اصلی جنجال غربیها، توانایی بومی دانشمندان جوان کشورمان در دستیابی به این فناوری پیشرفته است.
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
‌‌
«بیستم فروردین، روز ملی #فناوری_هسته‌ای گرامی‌باد»
‌‌
روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان