بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج

ثبت نام: 1 شهریورماه لغایت 20 آبان ماه 1401

کسب اطلاعات بیشتر در https://quranbsj.ir

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان