تاریخچه دانشکده مهندسی مکانیک

با تاسیس دانشکده تکنولوژی سیرجان به عنوان یک دانشکده از دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کارشناسی مهندسی مکانیک در گرایش جامدات  در سال ۱۳۷۲ در این دانشکده ایجاد شد و در سال های بعد، گرایش حرارت و سیالات نیز بدان افزوده شد. پس از استقلال این دانشکده تحت نام دانشگاه صنعتی سیرجان و جدایی از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۸۸، دانشکده مهندسی مکانیک ایجاد شد و اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی، در شاخه های مکانیک جامدات، ساخت و تولید، حرارت و سیالات، طراحی مکانیکی، رباتیک، مکاترونیک، سیستم های مکانیکی، رباتیک و علوم مهندسی به آموزش دانشجویان مشغول است.

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی، از سال ۱۳۸۹ در این دانشکده ایجاد گردید و کماکان ادامه دارد.

این دانشکده دارای بیش از ۱۵ عضو هیئت علمی با درجات دانشیار و استادیار می باشد که از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه های معتبر ایران و جهان می باشند.

امکانات آموزشی این دانشکده در زمینه تکنولوژی های آموزشی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی به روز می باشد و کلیه مفاد آموزشی مصوب وزارت فرهنگ، تحقیقات و فناوری را پوشش می دهد.

این دانشکده همچنین دارای آزمایشگاههای تحقیقاتی نیز می باشد که به همت اعضای هیئت علمی و مسئولین دانشگاه در حال توسعه است.

موقعیت جغرافیایی این دانشگاه و نزدیکی به بسیاری از صنایع از جمله صنایع معدنی مس سرچشمه و سنگ آهن گل گهر و … موقعیت مناسبی برای همکاری های صنعت و دانشگاه را برای این دانشکده فراهم نموده است که خوشبختانه به همت اعضای هیئت علمی این دانشکده از این فرصت استفاده های خوبی شده است و همکاری های این دانشکده با صنایع رو به گسترش می باشد.