تحویل وسایل دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی( تا 20 تیرماه تمدید شد)

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

.قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی صادقیه، پنج طبقه و قائم

بدینوسیله به اطلاع میرساند آندسته از دانشجویانی که طبق اعلام امور دانشجویی دانشگاه طی دو اطلاعیه قبلی 31/3/99 و 16/4/99 تا کنون جهت دریافت وسایل خود از سراهای دانشجویی دانشگاه اقدام ننموده اند، فرصت دارند تا تاریخ 20/4/1399 هرچه سریعتر از 3 روش مذکور در اطلاعیه های قبلی جهت تحویل وسایل خود اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که بدلیل انجام تعمیرات و تأسیسات در سراهای دانشجویی و لزوم تخلیه اتاقها، در صورت عدم مراجعه دانشجو و اعلام نحوه تحویل وسایل، عواقب این موضوع برعهده دانشجو است و امور دانشجویی دانشگاه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

1- مراجعه حضوری:

در این شیوه دانشجویان با رعایت پروتکل بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش) می توانند حداکثر به مدت 1ساعت (ازساعت8 الی 15) در محل سراها حضور یابند و ضمن تسویه حساب با سراها وسایل خود را تحویل بگیرند. لازم به ذکر است که به آندسته از دانشجویانی که پروتکل بهداشتی را رعایت نکرده باشند اجازه ورود به سراها داده نخواهد شد.

همچنین بدلیل شیوع بیماری کرونا ویروس، وضعیت شهرستان سیرجان در حالت قرمز قرار گرفته است. لذا امور دانشجویی دانشگاه توصیه ای به حضور دانشجویان عزیز ندارد.

تأکید میگردد تحت هیچ شرایطی سکونت شبانه ممکن نیست.

2- وکالت به دوستان و آشنایان جهت تحویل وسایل: در این شیوه ضمن ارسال یک نسخه از فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل امور دانشجویی، بایستی یک نسخه از فرم نیز توسط دوستان به سرپرستی سراها تحویل گردد. (لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت این امر برعهده دانشجو می باشد).

دانلود فرم وکالت به دوستان

3- وکالت به سرپرستان سراها: دراین شیوه دانشجو ضمن تکمیل فرم و ارسال آن به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه اجازه بسته بندی و انبار کردن وسایل خود را به سرپرست سراها خواهد داد. (لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت این امر برعهده دانشجو می باشد).

دانلود فرم وکالت به سرپرستان

آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه student.sirjantech@gmail.com

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان