• صفحه نخست
  • اخبار
  • تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13

تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13

تصاویر شرکت دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13