دانشگاه صنعتی سیرجان

IMG 0286 1366x768 - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13

تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی۱۳۹۸/۱۰/۱۳

تصاویر شرکت دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی۱۳۹۸/۱۰/۱۳

IMG 0136 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13IMG 0154 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13IMG 0321 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13 IMG 0309 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13IMG 0305 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13IMG 0173 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13IMG 0286 scaled - تصاویر شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سیرجان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی1398/10/13