تصویب امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیات علمی

هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیاز فرزند در جذب اعضای هیأت علمی را بر اساس ابلاغیه جمعیتی رئیس جمهور مصوب کرد.

در جلسه ۲۹۲ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص ابلاغیه مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ رئیس جمهور مصوبه ای را به شرح ذیل تصویب کرد:

در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی افزوده می‌شود.

همچنین براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با فرد متأهل است.