تغییر تاریخ امتحان میان‌ترم هماهنگ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از مدیر آموزش، دانشجویان محترمی که در نیمسال دوم 1403-1402 درس فیزیک 1 را اخذ نموده‌اند، تاریخ امتحان  هماهنگ (15 اردیبهشت) این درس به دلیل هم‌زمان شدن آن با شهادت امام جعفر صادق (ع)، در روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1403 برگزار می‌گردد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان