تغییر در برنامه کلاس ها جهت تسهیل شرکت در مراسم شب های قدر

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دانشجویان عزیز به استحضار می رساند جهت تسهیل شرکت دانشجویان در مراسم پرفیض شب های قدر کلاس های نوبت صبح روزهای چهارشنبه بیست و چهارم و یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه با یک ساعت تاخیر و به صورت زیر برگزار خواهند شد:

کلاس های ساعت 8 تا 10 به ساعت 9 تا 11 موکول می شوند

کلاس های ساعت 10 تا 12 به ساعت 11 تا 13 موکول می شوند

گفتنی است برنامه کلاس های عصر تغییری نخواهند داشت و طبق روال معمول برگزار می شوند

التماس دعا