تفاهم نامه درمانگاه دندانپزشکی مهرگان و دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه ودرمانگاه  دندانپزشکی مهرگان ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان انجام گردید، همکاران محترم  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خدمات  درمانگاه به اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه مراجعه فرمایند.                                                             

<< روابط عمومی دانشگاه>>