تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی سیرجان و دانشگاه هرمزگان

⭕️ تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی سیرجان و دانشگاه هرمزگان

 🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403درنشست مشترک معاونین پژوهشی دانشگاه هرمزگان و صنعتی سیرجان  در دانشگاه هرمزگان ، به منظور تقویت و توسعه همکاری های علمی- آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و برای استفاده بهینه از منابع، ظرفیت ها و امکانات طرفین، تفاهم نامه همکاری به امضای دو طرف رسید.

🟢  از مهمترین مفاد تفاهم نامه به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

🔺 همکاری درجهت انتقال تجارب علمی وآموزشی طرفین

🔺 برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگاه ها، دوره های مختلف آموزشی وجشنواره های فرهنگی، اجتماعی و هنری به صورت مشترک

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان